Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28.12.2016 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 grudnia 2016 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Propon

Wspólne posiedzene stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 27.12.2016 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 27 grudnia 2016 roku o godzinie 1000

Opinia urbanistyczna

Opinia urbanistyczna określenia zgodności i przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku - ze złoża Narty, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 w obrębie Narty z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.11.2016 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 listopada 2016 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Budżetu - dnia 28 listopada 2016 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Rolnictwa - dnia 25 listopada 2016 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2016 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Edukacji - dnia 24 listopada 2016 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu M

Zatrzymaj banner przewijany