Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwała Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 11 grudnia 2015...

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.12.2015 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w...

Komisja Rewizyjna - dnia 28 grudnia 2015 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2015 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 11.12.2015 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 11 grudnia 2015 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

Komisja Rolnictwa - dnia 10 grudnia 2015 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2015 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. &

Komisja Budżetu - dnia 8 grudnia 2015 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2015 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Edukacji - dnia 7 grudnia 2015 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2015 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie

Zatrzymaj banner przewijany