Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Rolnictwa - dnia 17 grudnia 2019 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w K

Komisja Edukacji - dnia 18 grudnia 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Budżetu - dnia 19 grudnia 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 grudnia 2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 grudnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej o sporządzeniu wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.

Komisja Rewizyjna - dnia 12 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Zatrzymaj banner przewijany