Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadoienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Decyzja dla istniejącego przedsięwzięcia: stacji bazowej operatora Orange Polska S.A. zlokalizowanej juz na działce o nr ewid. 305 obręb 31 Ossa, w miejscowości Ossa, gm. Biała Rawska.

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.12.2018 r., godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Edukacji - dnia 12 grudnia 2018 r., godz 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Budżetu - dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Rolnictwa - dnia 10 grudnia 2018 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/

Zatrzymaj banner przewijany