Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Rewizyjna - 30.12.2013 r. godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2013 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie Komisji w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Pr

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - 20.12.2013 r. godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318/ zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 20 grudnia 2013 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Budżetu - 19.12.2013 r. godz. 12.30

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2013 roku o godzinie 1230 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w K

Komisja Rolnictwa - 17.12.2013 r. godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2013 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie s

Komisja Edukacji - 16.12.2013 r. godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2013 roku o godzinie 830

Komisja Edukacji - 11.12.2013 roku o godz. 11.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2013 roku o godzinie 1130 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Rolnictwa - 10.12.2013 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2013 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Zatrzymaj banner przewijany