Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Rolnictwa - dnia 28 kwietnia 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Budżetu - dnia 27 kwietnia 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 kwietnia 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. W związku...

Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną XXII Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej odbyła się w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej.

Zatrzymaj banner przewijany