Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje dla hodowców świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że od kwietnia 2018 r. rozpoczną się kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu rawskiego pod kątem spełnienia wymogów bioasekuracji i wymagań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Podczas kontroli sprawdzane będzie czy: 1) siedziba...

Komisja Rewizyjna - dnia 20.03.2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Ocena efektywności ściągalności podatków...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 16.03.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 16 marca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek...

Komisja Budżetu - dnia 14 marca 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do...

Komisja Edukacji - dnia 13 marca 2018 r., godz 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 13 marca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Zatrzymaj banner przewijany