Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Edukacji - dnia 3 czerwca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Uwaga Rolnicy !!

Burmistrz Białej Rawskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje o poniesionych szkodach w uprawach rolnych spowodowanych przez tegoroczne przymrozki wiosenne. Informacje należy przekazywać telefonicznie pod numerem (46) 81 59 377 wew. 104 , osobiście w pokoju nr. 4, lub do Sołtysów wsi.

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29 maja 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 maja 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. W związku z zaistniałą sytuacją udział w sesji osób...

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dnia 27 maja 2020 r., godz. 9.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia, że w dniu 27 maja 2020 roku o godzinie 930 sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Edukacji - dnia 27 maja 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 27 maja 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Rolnictwa - dnia 26 maja 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Komisja Budżetu - dnia 25 maja 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 25 maja 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek pos

Debata nad Raportem o stanie Gminy Biała Rawska

Biała Rawska, dn. 22.05.2020 r. DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BIAŁA RAWSKA Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy rapo

Zatrzymaj banner przewijany