Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA W 2012 ROKU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA W 2012 ROKU BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Biała Rawska i miasta Biała Rawska, oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska fragmenty obszarów wsi Bronisławów i Rokszyce

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Biała Rawska i miasta Biała Rawska, oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Bezpłatna zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych.

Biała Rawska, dnia 08.12.2011 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska informuje, że na terenie Gminy Biała Rawska organizowana jest bezpłatna zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych. Maksymalna wysokość opon do 140 cm, szerokość do 0,45 ...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 19.12.2011 r godz. 8.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę XIV sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 19 grudnia 2011 roku o godzinie 800 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Budżetu - 09.12.2011 r godz. 11.00

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2011 roku o godzinie 1100 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1.&nb

Komisja Rolnictwa - 08.12.2011 r godz. 12.00

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 08 grudnia 2011 roku o godzinie 1200 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Ko

Komisja Edukacji - 07.12.2011 r godz. 12.00

ZAWIADOMIENIE ------------------------------------------ Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 07 grudnia 2011 roku o godzinie 1200 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Propono

Komisja Statutowa - 06.12.2011 r godz. 14.00

ZAWIADOMIENIE ------------------------------------------ Przewodniczący Komisji Statutowej zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2011 roku o godzinie 1400 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia:

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 29.11.2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę XIII sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 29 listopada 2011 roku o godzinie 900 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Budżetu - 28.11.2011 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2011 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia:

Zatrzymaj banner przewijany