Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 12.10.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 12 października 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany...

Komisja Rolnictwa - dnia 10 pździernika 2018 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 października 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

Komisja Edukacji - dnia 9 października 2018 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 9 października 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Komisja Budżetu - dnia 8 paźdzernika 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 8 października 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Z A W I A D O M I E N I E o sporządzeniu spisu wyborców Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018. poz. 754 t.j.) Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października...

Komisja Rolnictwa - dnia 28 września 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Drugi objazd terenu miasta i gminy Biała Rawska...

Zatrzymaj banner przewijany